Πληκτρολογήστε στα παραπάνω πεδία της φόρμας τους αντίστοιχους κωδικούς, προσέχοντας να μην υπάρχουν κενά πριν και μετά τον κωδικό. Μετά από 5 αποτυχημένες προσπάθειες η φόρμα κλειδώνει για λόγους ασφαλείας.

Αριθμός Συναλαγής και Κωδικός Αναφοράς

Κατά την ολοκλήρωση της κράτησης λάβατε ένα email στο οποίο αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία. Δείτε ένα υπόδειγμα εδώ.

Μετά την συναλλαγή με την Viva Wallet θα λάβετε ένα email όπως το δείγμα στα δεξιά.

Πατήστε τον σύνδεσμο που υπάρχει στο τέλος του μηνύματος ώστε να μεταβείτε στην σελίδα όπου μπορείτε να δείτε το αποδεικτικό συναλλαγής.

photo

Στην σελίδα του αποδεικτικού συναλλαγής μπορείτε να βρείτε τον Αριθμό συναλλαγής (#1) και τον Κωδικός Αναφοράς (#2) όπως στο δείγμα στα δεξιά.

photo